Podporujeme nasledovné aktivity

Allianz - Slovenská poisťovňa Naše ciele

Inovácie

Zavádzanie nových technológií uľahčuje ľudom život. Zvyšuje ich ochranu a ponúka ekologické riešenia.

Bezpečnosť

Ochrana účastníkov cestnej premávky je našim dlhodobým cieľom, ktorý napĺňame aj pomocou Nadácie Allianz.

Tradície

Podpora tradičných kultúrnych a športových podujatí pomáha našej spoločnosti inšpirovať ľudí po celom svete.