SPV a Nadácia SPV udeľovali nedávno prestížnu cenu charakteru R.K.Ignis, pomenovanú podľa zosnulého paralympijského víťaza Radovana Kaufmana. Prvou laureátkou ocenenia je dlhoročná predsedníčka Čestného predsedníctva SPV Mária Machová. 

Počúvajte v tradičnom čase utorok ráno o 5:51 hod. na Rádiu Slovensko reláciu ,,Bez limitov".