Medzinárodný paralympijský výbor získal po čerstvo schválenej dohode s organizáciou The Valuable 500 nové páky ako ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomôcť nájsť si prácu a začleniť sa do života.

Medzinárodný paralympijský výbor schválil ďalšiu dohodu, ktorý organizáciu pomôže bojovať proti diskriminácii zdravotne znevýhodnených ľudí. Zabezpečiť to má zmluva o spolupráci s organizáciou The Valuable 500, ktorá vznikla vlani počas pravidelného zasadnutie Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.

Zamestnanie pre 12 miliónov ľudí

Organizácia združuje obchodných lídrov a zástupcov spoločností s primárnou snahou podporiť inovácie na pomoc zdravotne znevýhodneným občanom. A zároveň v maximálnej možnej miere zužitkovať ich prínos pre spoločnosť a ekonomiku.

The Valuable 500 je jediná globálna spoločnosť, ktorá sa snaží zdravotne znevýhodnených ľudí začleniť do bežného života a v maximálnej možnej miere využiť ich schopnosti aj z ekonomického hľadiska. Do dnešného dňa sa už viac než 340 firiem a obchodných spoločností z 31 krajín zaviazalo začleneniť zdravotne znevýhodnených ľudí do svojich štruktúr a pracovných procesov. V praxi to znamená, že zamestnajú viac než 12 miliónov ľudí a zabezpečia tak svojim spoločnostiam príjem viac než štyri a pol miliardy dolárov.

Dohodu o spolupráci už podpísali napríklad Airbnb, Atos, Channel 4, Coca Cola či Ottobock. V pláne je aj decembrový workshop, ktorý sa bude snažiť povzbudiť ďalšie firmy a spoločnosti, aby pristúpili k rovnakému kroku. A na august budúceho roku sa chystá aj masívna komunikačná kampaň.

Spolu so septembrovou dohodou o spolupráci s Medzinárodnou alianciou pre problematiku zdravotného postihnutia (IDA) je to pre IPC ďalší krok vpred. Rovnako tak zámer spoločne propagovať veľké udalosti a rozširovať politiku začlenenia zdravotne znevýhodnených občanov do iných sfér.

Parsons: Dosť bolo diskriminácie

The Valuable 500 sa zaviazal aj k podpore komunikačnej kampane pred budúcoročnými paralympijskými hrami v Tokiu. ,,Sme potešení, že sa nám podarilo získať nových partnerov. Pre zdravotne znevýhodnených ľudí to znamená nové možnosti ako využiť vlastný potenciál a pre svet ďalšiu možnosť ako zmeniť pohľad na takýchto ľudí. V dnešných časoch je neakceptovateľné, že z množstva hendikepovaných ľudí dostalo možnosť zamestnať sa len asi 15-percent z nich," povzdychol si prezident IPC Andrew Parsons.

,,Výskumy nám potvrdili, že paralympijský šport má šancu pôsobiť ako katalyzátor zmien v spoločnosti, zmeniť postoj verejnosti. Pevne verím, že nová dohoda nás k tomuto cieľu ešte viac priblíži. Pred hrami v Tokiu máme v pláne vytvoriť sieť organizácií, ktorá bude s nami zdieľať snahu začleniť zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života. Spolu budeme mať určite väčšiu šancu ako odstrániť diskrimináciu, ktorej mnohí čelia na dennej báze," pokračoval brazílsky šéf Medzinárodného paralympijského výboru.

RASTISLAV HRÍBIK