Pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) bola včera premiérovo uvedená prvú časť dvojdielneho dokumentárneho filmu pod názvom ,,Príbeh vytrvalosti". Na pozadí príbehov športovcov, funkcionárov a trénerov dokumentuje históriu SZTPŠ očami režisérky Andrei Horečnej.

"Príbeh vytrvalosti" mapuje cestu, na ktorej sa amatérsky telesne znevýhodnení športovci, cez rekreačno-rehabilitačné cvičenia, postupne vypracovali za obdobie 30 rokov na paralympijských víťazov. Za každým členom športových klubov, združených v SZTPŠ, je silný príbeh. A práve tieto príbehy ožívajú v spomienkach Karola Kirchmayera, Heleny Hankovej, Danice Studenej, Jána Riapoša, Daniely Šipošovej, Martina Čaplu, Jozefa Širokého, Veroniky Vadovičovej a mnohých ďalších.

Prvú časť dokumentárneho filmu, zameranú na históriu, si môžete pozrieť tu: https://sztps30.sk/pribeh-vytrvalosti/

SZTPŠ oslávil v závere roka 2020 už 30. výročie svojho založenia. Vznikol 6. októbra 1990. Je zakladajúcim členom SPV (v roku 1995) a členom viacerých medzinárodných zväzov ako sú IWAS, World Para-Volley, IWBF, BISFed, CP-ISRA. Okrem spomínaného filmu bola k tomuto významnému jubileu spustená v závere minulého týždňa aj nová web stránka www.sztps30.sk, na ktorej nájdu fanúšikovia zväzu všetko podstatné z histórie i súčasnosti, aj bohatú fotogalériu. SZTPŠ je významným subjektom spoločenského života a národným športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku. Podporuje všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života slovenskej spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združuje športovcov z členských organizácií po celom Slovensku (pre rok 2020 - 59 členských subjektov). Organizuje športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečuj ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach ako sú PH, ZPH, MS, ME, svetové a európske poháre a ďalšie.

V oblasti mládežníckeho športu vytvoril zväz pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením systém športovej prípravy v rámci siete Útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získava pre šport veľa talentovaných telesne znevýhodnených detí. 

(vg)