Iné aktivity

Rodina štadiónov Allianz

Rodina štadiónov Allianz zahŕňa špičkové športové zariadenia v ôsmich krajinách sveta na štyroch kontinentoch.

Viac

Allianz golf

Podporou golfu či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni, Allianz povzbudzuje zaangažovanosť komunity, posiluje rodinné väzby a propaguje aj budovanie obchodných vzťahov.

Viac

Allianz a rugby

Allianz po prvý krát vstúpila do športu rugby ako sponzor klubu Saracens v roku 2012.

Viac

Allianz a Lang Lang

Partnerstvo spoločnosti Allianz a celosvetovo známeho klaviristu Lang Langa má za cieľ obohacovať životy ľudí po celom svete.

Viac

Allianz a moderné umenie v MoMA

Po početných úspešných a dlhotrvajúcich partnerstiev vo svete športu, Allianz rozšíril svoje partnerstvá aj o kultúrnu platformu.

Viac

Futbalové partnerstvá

Allianz je presvedčený, že tímová práca, vášeň a disciplína sú dôležité v každodennom živote rovnako ako na futbalovom ihrisku. 

Viac

Dronová pretekárska liga

V roku 2017 spoločnosť Allianz a Dronová pretekárska liga (Drone racing league - DRL) ohlásili celosvetové dlhodobé partnerstvo. 

Viac